Вітаємо О.Рахманову та її наукового керівника О.М.Олексюк з успішним захистом кандидатської дисертації!

Опубліковано

18 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка відбувся захист кандидатської дисертації Оксани Кахрамонівни Рахманової на тему: «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Ольга Миколаївна Олексюк. Ця подія викликала живе зацікавлення колег – викладачів та науковців. Бажаємо подальших наукових здобутків дисертантці та її науковому керівникові!