Вітаємо Маргариту Малахову та її наукового керівника Ольгу Миколаївну Олексюк з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук!

28 вересня 2021 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності Маргарити Малахової на тему: «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі». Науковий керівник: Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти.

Вітаємо Ольгу Миколаївну Олексюк, здобувачів та студентів!

Вітаємо Ольгу Миколаївну Олексюк , завідувача кафедри музикознавства та музичної освіти, доктора педагогічних наук, професора,  наукового керівника здобувачів, та студентів Софію Мусіну (4 курс, спеціальність «Музичне мистецтво») і Ганну Мирошниченко (5 курс спеціальність «Музичне мистецтво») з нагородами Київського університету імені Бориса Грінченка за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021-2021 н.р.

Читати далі

Проміжний звіт з реалізації наукової теми Інституту мистецтв «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (реєстраційний номер – 0116U003993) (2016-2021р.) Наукову тему пролонговано до 2025 р.

Завантажити презентацію

Наукова тема

Науково-дослідна тема кафедри музикознавства та музичної освіти «Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». Реєстраційний номер: 0116U003993 

Читати далі

Вітаємо Ганну Мирошниченко – лауреата ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»!

Читати далі

Вітаємо Софію Мусіну – лауреата ІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»!

Читати далі

Презентація наукових та навчальних видань кафедри музикознавства та музичної освіти 2021

Завантажити презентацію

Фестиваль науки-2021: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

14травня 2021 року у рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Читати далі

Вітаємо Наталію Косінську та її наукового керівника Ольгу Миколаївну Олексюк з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії!

16 березня 2021 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся захист дисертації Наталії Косінської на тему: “Методика формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки”. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна Олексюк.

Бажаємо дисертантці нових наукових здобутків, а її керівнику — подальшого зміцнення наукової школи!!!

Вийшли друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень в галузі мистецтвознавства та музичної освіти» та «Практикум з методології наукових досліджень»

Нещодавно вийшли друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень в галузі мистецтвознавства та музичної освіти» та «Практикум з методології наукових досліджень», розроблені для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітнього рівня другого (магістерського). Автор — Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Читати далі