Северинова Марина Юріївна

Кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри теорії та історії культури
Національної музичної академії імені П.І.Чайковського.

ХУДОЖНЬО-СВІТОГЛЯДНІ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 80–90-х років XX ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури. – Київ, 2002.

У дисертації досліджується проблема збереження та переосмислення художньо-світоглядних традицій у творчості українських композиторів 80–90-х років XX століття.

Аналізується поняття «художньо-світоглядні традиції», розглядаються історико-культурологічні передумови становлення художньо-світоглядних традицій та їхнє існування в композиторській творчості під кутом зору дискурсу модернізму-постмодернізму.

Виявляються характерні риси творчості композиторів України періоду 80–90-х років XX століття. Розглядається визначення індивідуального композиторського стилю і музичного полістилізму як виявлення художньо-світоглядних традицій крізь призму інтонаційного відображення у творчості українських композиторів даного періоду.

Окреслено перспективи розвитку творчості сучасних українських композиторів (в контексті традицій) для розвитку музичної культури.