Олексюк Ольга Миколаївна

Олексюк Ольга Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова концепція Ольги Миколаївни Олексюк пов’язана з переходом від класичної педагогіки до постнекласичної, з «поворотом від системи до долі» (Л.Виготський). О.М.Олексюк – автор близько 300 наукових публікацій з проблем педагогіки вищої школи, методології педагогічного дослідження, інноваційних технологій, гуманітаризації педагогічного процесу у вищій мистецькій освіті. Широку популярність отримали її монографії та посібники, особливо «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва» (Київ, 2004), «Музична педагогіка» (Київ, 2006), «Музично-педагогічний процес у вищій школі» (Київ, 2009), «Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті» (Київ, 2013) та інші.

Ці книги охоплюють широкий спектр питань духовно-світоглядного розвитку майбутнього фахівця у сфері музичного мистецтва, розкривають педагогічний процес як гуманітарний феномен культури.

Багато вчених розпочинали свою наукову діяльність під керівництвом О.М.Олексюк і пройшли через її наукову школу. З усіх кінців країни приїжджають до неї захищати кандидатські та докторські дисертації, багатьом вона допомогла знайти своє місце в науці. За 35 років роботи в системі вищої освіти Ольгою Миколаївною підготовлено та захищено більше 40 кандидатів і 5 докторів педагогічних наук та мистецтвознавства, які створюють свої оригінальні напрями наукових досліджень за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 26.00.01 – теорія і історія культури.

Нині наукова школа О.М.Олексюк налічує близько 60 науковців. За тривалістю і продуктивністю впливу на розвиток мистецької освіти в Україні наукова школа О.М.Олексюк – явище неординарне, багато в чому зумовлене особистістю її керівника, здатного генерувати ідеї, організовувати і спрямовувати діяльність наукового співтовариства.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education: monografia. University of Cambridge, United Kingdom, 2019, 176 р.

O.Oleksiuk (2019). Modernization and Development of Arts Education: Spiritual and Worldview Alternative / O. Oleksiuk // Teacher Education in the 21st Century: Monography (collective). – Intech Open, London, SE1 9SG, UNITED KINGDOM. – р. 97-111.

Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformation / Edited by Olga Oleksiuk. Cambridge Scholars Publishing, 2018, ISBN (10): 1-5275-0663-0, ISBN (13): 978-1-5275-0663-3, 181 р.