Мозгова Олена Миколаївна

Мозговая

Кандидат мистецтвознавства,
викладач кафедри етики та естетики Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, музичний продюсер.

ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ МОЗГОВОГО
ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ МАСОВОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Київ, 2013

У роботі проаналізовано багатогранну творчу діяльність М. Мозгового

у контексті становлення і розвитку української музичної естради другої половини XX – початку XXI ст., формування основних тенденцій в естрадно-музичному виконавстві 60-80-х років, протягом яких українська масова музична культура набула ознак загальноєвропейського явища; досліджено естрадно-пісенну сферу 90-х років та початку XXI ст., зокрема й альтернативні напрями в ній, зумовлені розгортанням шоу-бізнесу, комерціалізацією мистецької діяльності.

Проаналізовано науковий доробок М. Мозгового, зокрема дослідження ним феномена масовості у пісенній естраді, охарактеризовано індивідуальний стиль композитора, його авторську манеру, оригінальні ідеї в аранжуванні. Охарактеризовано педагогічну та менеджерську діяльність М. Мозгового.