Мозговий Микола Петрович

Мозговий Микола Петрович

Кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України, композитор, естрадний співак.

СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури. – Київ, 2007.

У дисертації аналізується мало досліджувана у вітчизняній та світовій науці проблема. Вперше розглянуто провідні підходи до вивчення зазначеної проблеми. Відповідно до джерелознавчих та історико-культурних матеріалів висвітлено тенденції становлення і розвитку української пісенної естради.

Визначено особливості розвитку української естрадної пісні в 50—60-ті роки XX ст. У дослідженні виявлено атрибутивні характеристики та репертуарні тенденції розвитку української пісенної естради 70—80-х років XX ст. Висвітлено основні художні тенденції розвитку сучасної української естрадної пісні.

ФЕНОМЕН МАСОВОСТІ ПІСЕННОЇ ЕСТРАДИ В УКРАЇНІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Київ, 2010.

Дисертація висвітлює особливості розвитку масової музичної естради в Україні, яка і досі є найменш висвітленою сферою національної культури. У дисертації вперше системно вирішено комплекс питань, пов’язаних з особливостями історичного розвитку української пісенної естради та її масовизацією.

У першому розділі при висвітленні теоретичних засад основну увагу спрямовано на поглиблення методологічних підходів до історичних, естетичних і культурних закономірностей і обґрунтовано доцільність синтезу різних методів при розгляді форм функціонування естрадної пісні у контексті масової музичної культури.

У другому розділі, присвяченому вивченню функціонально активних чинників, з’ясовано особливості формування масовості в пісенній естраді.

Проаналізовано вплив супровідно-технічних засобів, ринкових і соціокультурних механізмів та естетичних чинників на розгортання процесів масовизації пісенного жанру.

У третьому розділі з’ясовано притаманні масовій пісенній естраді негативні й позитивні тенденції впливу на масову свідомість як однієї з найактуальніших гуманітарних проблем; висвітлюються можливі шляхи й засоби корекції впливу масової музики.