Жуков Сергій Михайлович

Жуков Сергій Михайлович

Доктор педагогічних наук, професор Донецького університету економіки та права.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київ, 1998.

У дисертації досліджена проблема формування інтересу до музичного виконавства у молодших школярів дитячої музичної школи. Визначено суть, зміст та структуру музичного та пізнавального інтересу до музичного виконавства та особливості і специфіку такої діяльності, як музичне виконавство взагалі і в ранньому віці – зокрема.

На різноманітному дослідному матеріалі встановлено рівні сформованості музично-пізнавального інтересу дітей 6–8 років, зроблено порівняльний аналіз динаміки його формування. Визначено не тільки фактори, що позитивно впливають на формування інтересу до музичного виконавства, а й негативні, які перешкоджають цьому процесу.

МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТА ПОТРЕБ
У ДІТЕЙ 5–9 РОКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та історія виховання. – Луганськ, 2010.