Рибніков Олександр Михайлович

Рибніков Олександр Михайлович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач науково-методичним Центром мультимедійних технологій у мистецтві.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2013.

Дослідження присвячено проблемі формування готовності майбутнього вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності.

Розкрито особливості використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності. Доведено залежність формування готовності майбутнього вчителя музики до його використання у професійній діяльності від створених організаційно-методичних умов.

Обґрунтовано та експериментально перевірено в навчальному процесі вищих навчальних закладів сукупність організаційно-методичних умов, які забезпечують формування готовності вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності.

Розроблено й упроваджено у навчальний процес спецкурси «Музично-інформаційні технології», «Основи мультимедійного інструментознавства», «Мультимедійні технічні засоби навчання», методику їхнього проведення.