Піхтар Олена Анатоліївна

Піхтар Олена АнатоліївнаКандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва, заступник завідувача кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2007.

Основний зміст дисертації складає наукове обґрунтування методичної системи формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів.

Здійснено теоретичний та історичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; виявлено специфіку мислення особистості в художній творчості. Вивчено структуру музичного мислення студентів у контексті особистісно-орієнтованого підходу.

Розроблено компонентний склад методичної системи відповідно до концепції особистісно-орієнтованої освіти; досліджено принципи навчання, педагогічні умови, форми і методи формування музичного мислення майбутніх фахівців.

Визначено критерії та встановлено рівні його сформованості; експериментально перевірено методику поетапного впровадження у процес фахової підготовки студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних закладів методичної системи формування їхнього музичного мислення.