Локарєва Галина Василівна

Доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету,
професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2005.

У дисертаційній роботі досліджувалася проблема застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування. Визначено концепцію досліджуваної теми. Розроблено типологію художньо-естетичної інформації та розкрито її зміст і функціональні можливості.

Обґрунтовано психолого-фізіологічні чинники та нормативно-регулятивні механізми сприйняття художньо-естетичної інформації твору мистецтва. З’ясовано провідні аспекти, принципи та критерії сформованості професійного спілкування соціального педагога. Розглянуто художньо-естетичну інформацію як професійний інструмент соціального педагога.

Подано програмно-методичне забезпечення процесу формування вмінь та якостей професійного спілкування майбутнього фахівця. Розроблено та експериментально апробовано методичні рекомендації для викладачів та майбутніх фахівців з використання художньо-естетичної інформації у формуванні основних якостей професійного спілкування соціального педагога: інтелектуальних, емоційно-вольових, комунікативних, емпатичних.

Відображено процес та результат експериментального дослідження, що доводять правомірність та ефективність застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування.