Лісун Дмитро Володимирович

Кандидат педагогічних наук,
викладач класу гітари факультету музичного мистецтва
Київської дитячої академії мистецтв.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ГЕРМЕНЕВТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011.

У дисертації досліджено герменевтичний підхід у сучасній науці, визначено зміст поняття «професійні герменевтичні вміння майбутнього музиканта-виконавця», розкрито їх сутність.

Обґрунтовано принципи герменевтичного підходу до інтерпретації музичного твору. Визначено педагогічні умови та розроблено структурно-компонентну модель формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці, обґрунтовано методику формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці, експериментально доведено ефективність і доцільність їх упровадження в навчальний процес вищого музичного навчального закладу.