Лавриш Ірина Михайлівна

Лавриш Ірина Михайлівна

Кандидат педагогічних наук,
директор Будинку культури Деснянського району міста Києва, відмінник освіти України.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ
ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ-СТУДІЇ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2008.

Основу дисертації складає наукове обґрунтування методики формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.

У процесі дослідження визначено сутність поняття «естетичні орієнтації», обґрунтовано зміст і структуру, особливості педагогічного процесу, уточнено поняття «музична вистава», з’ясовано критерії та встановлено рівні сформованості естетичних орієнтацій підлітків.

Досліджено педагогічний процес, умови і засоби формування естетичних орієнтацій. Розроблено та експериментально перевірено методику формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії.

Науково обґрунтовані результати дослідно-експериментальної діяльності дають змогу підвищити рівень навчально-виховної роботи музичного театру-студії в позашкільних закладах.