Кузьмінська Леся Дмитрівна

Кузьмінська Леся Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри психології та соціології
Національного університету Державної податкової служби України.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ
ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У ПІДЛІТКІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2005.

Основу дисертації складає наукове обґрунтування методики формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків – учнів старших класів дитячих музичних шкіл.

У процесі дослідження визначено сутність, зміст та структуру поняття «морально-ціннісне відношення до музичного виконавства», з’ясовано критерії та встановлено рівні його сформованості. Досліджено принцип, психолого-педагогічні умови формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків.

Розроблено та експериментально перевірено методику формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків на основі ціннісного та особистісно-орієнтованого підходів. Дотримані і науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати дозволяють підвищити рівень ефективності навчально-виховного процесу у дитячій музичній школі.