Карпінська (Белінська)Тетяна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання
Інституту педагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського.

РОЗВИТОК ЗМІСТУ МУЗИЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (20-ті рр. XX – поч. XXI ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київ, 2006.

На основі теоретичного вивчення наукових джерел, узагальнення музично-педагогічного досвіду, досліджено становлення музично-фольклористичних дисциплін як складової музичної освіти, а також створення основ наочної і теоретичної бази викладання музичного фольклору.

Вивчено і узагальнено історію і проблематику формування навчальної літератури з фольклору і фольклористики, з’ясовано її загальнометодологічні основи та зв’язки із суміжними дисциплінами, проаналізовано етапи впровадження музичного фольклору в освіту, розкрито специфіку цих етапів і загальні тенденції розвитку та становлення музично-фольклористичних дисциплін.

Досліджено утворення спеціалізації «Музичний фольклор» у системі вищої музичної освіти України, а також виховну, науково-методичну і методичну роботу з фольклору і фольклористики в музичних навчальних закладах, проведено на підставі навчальних планів порівняльний аналіз музично-фольклористичної освіти в Україні та Російській Федерації.