Кабриль Катерина Володимирівна

Кабриль Катерина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри вокально-хорової майстерності
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2013.

У дисертації досліджено проблему формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки.

Розкрито сутність ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики, обґрунтовано можливість застосування її засобів у диригентсько-хоровій підготовці. Визначено структурні компоненти та основні групи компетентностей, охарактеризовано особливості їх формування у процесі диригентсько-хорової підготовки. Проаналізовано сучасний стан диригентсько-хорової підготовки, її зміст і методичне забезпечення.

Визначено і обґрунтовано організаційно-методичні засади формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки: модель, педагогічні умови, форми та засоби.

Визначено критерії, показники і рівні сформованості, розкрито зміст, етапи та методи експериментальної роботи, здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту.