Хижко Олександр Вікторович

Хижко Олександр Вікторович

Кандидат педагогічних наук, викладач
Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т.Г.Шевченка.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО МУЗИКУВАННЯ
У СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ УЧИЛИЩ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання. – Київ, 2009.

Основу дисертації становить наукове обґрунтування методики формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ.

У дослідженні визначено поняття «естрадно-джазове музикування», «навички естрадно-джазового музикування»; розкрито сутність і структуру цих навичок, а також їхню роль у професійній підготовці студентів музичних училищ; розроблено методику формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ і обґрунтовано критерії та рівні їхньої сформованості; перевірено на практиці теоретичні положення дослідження; доведено ефективність запропонованої методики.