Дутчак Уляна Василівна

Кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри хорового диригування Інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2011.

Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутнього вчителя музики до естетичного виховання підлітків засобами арт-терапії.

Уточнено зміст підготовки майбутнього вчителя музики до естетичного виховання, розкрито основні завдання естетичного виховання підлітків, з’ясовано сутність арт-терапії, обґрунтовано можливість застосування її засобів у професійної підготовці майбутнього вчителя музики та в естетичному вихованні підлітків.

Виокремлено структурні компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя музики до естетичного виховання підлітків.

Виявлено та експериментально перевірено педагогічні умови та методику, вибудовано модель підготовки майбутнього вчителя музики до зазначеної діяльності.