Скляр Ольга Олегівна

Викладач Університетського коледжу
Київського університету імені Бориса Грінченка.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено:

— організаційно-методичні умови, що сприяють розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін у педагогічних коледжах, а саме: забезпечення позитивної мотивації освітнього процесу, застосування інноваційних технологій у циклі вивчення музично-теоретичних дисциплін, застосування інтеграції музично-теоретичних знань;

— методику розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін у педагогічних коледжах, що передбачає чітку послідовність лекційних, семінарських, практичних занять, самостійної науково-дослідної роботи студентів та реалізує логічно послідовну професійну підготовку майбутнього фахівця.