Вітаємо Софію Мусіну – лауреата ІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»!

Опубліковано

19  квітня 2021 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво». Конкурс проходив у режимі онлайн-конференції, організатором якої був  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.   На конкурсі Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка представила студентка ІV курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Софія Мусіна. Науковий керівник – Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти. Студенткою було захищено роботу на тему «Стильові напрями творчості Мирослава Скорика» та здобуто звання лауреата ІІ ступеня.