Вітаємо Наталію Косінську та її наукового керівника Ольгу Миколаївну Олексюк з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії!

Опубліковано

16 березня 2021 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся захист дисертації Наталії Косінської на тему: “Методика формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки”. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна Олексюк.

Бажаємо дисертантці нових наукових здобутків, а її керівнику — подальшого зміцнення наукової школи!!!