Випуск збірника праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти»

Опубліковано

24-го грудня 2015 року на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва відбулася знакова подія – вийшов друком перший випуск збірника праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти», який надалі буде щорічним виданням.

У збірнику праць висвітлюються теоретико-методологічні засади і пріоритетні напрями модернізації вищої мистецької освіти. Компетентнісно-орієнтоване навчання розглядається крізь призму комунікативно-діяльнісного підходу й пропонуються шляхи реалізації компетентнісного підходу у процесі викладання мистецьких дисциплін у вищій школі України.

Педагоги-практики діляться досвідом формування музично-виконавських компетентностей студентів мистецьких навчальних закладів засобами інтерактивних технологій.

Автори збірника праць – представники наукової школи доктора педагогічних наук, професора О.М.Олексюк – прагнуть зробити активним процес набуття мистецьких компетентностей студентів, виявити їхні здібності й таланти, розкрити творчий потенціал кожної особистості та розвинути прагнення щодо їх самореалізації у соціумі.

Упровадження результатів їхніх наукових досліджень дозволить успішно виконувати замовлення суспільства на підготовку високопрофесійних і конкурентоспроможних кадрів, які відповідатимуть вимогам світових стандартів і будуть здатні творчо виконувати професійні обов’язки.

Видання адресоване працівникам вищих навчальних закладів, науковцям, аспірантам і докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

Переглянути повний текст збірника «Духовність особистості в системі мистецької освіти» можна ТУТ.

Jpeg