Вийшли друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень в галузі мистецтвознавства та музичної освіти» та «Практикум з методології наукових досліджень»

Опубліковано

Нещодавно вийшли друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень в галузі мистецтвознавства та музичної освіти» та «Практикум з методології наукових досліджень», розроблені для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітнього рівня другого (магістерського). Автор — Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Інноваційність навчального посібника полягає в тому, що вперше в Україні запропоновано новий погляд на формування методологічної культури фахівця в галузі музичного мистецтва в руслі нової постнекласичної освітньої парадигми. Тематика «Практикуму з методології наукових досліджень» відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки». До кожної теми розроблено тести, завдання та списки рекомендованої літератури.

Навчальний посібник та практикум розроблено для студентів, аспірантів та викладачів музичних дисциплін.