VІІІ Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури»

Опубліковано

29 травня 2020 року в Інституті мистецтв відбулась VІІІ Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», організована силами кафедри музикознавства та музичної освіти та Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених нашого інституту.

Захід відбувся за підтримки Факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Модераторами конференції були викладачі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка: Ольга Володимирівна Коновалова, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри образотворчого мистецтва та Наталія Віталіївна Соболь, голова Наукового товариства Інституту мистецтв, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри інструментально-виконавської майстерності.

Із вітальним словом виступили: Ольга Миколаївна Олексюк, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри музикознавства та музичної освіти та Лариса Анатолівна Бондаренко, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музикознавства та музичної освіти, заступниця директора з наукової роботи.

Конференція відзначилася масштабністю і багатовекторністю. Її тематика охоплювала такі напрями роботи: «Мистецтво у духовному розвитку особистості», «Образотворче мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі» та «Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі», в роботі яких узяли участь 68 учасників. Серед них – студенти, магістранти та аспіранти спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Графічний дизайн», «оОвітні, педагогічні науки» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

    Дослідження юних науковців, присвячені різноманітним аспектам теорії, історії, практики, філософії, психології та педагогіки мистецтва, викликали активне зацікавлення аудиторії, а деякі виступи – жваві дискусії.

Організатори конференції висловлюють вдячність науковим керівникам за співпрацю та якісну підготовку учасників!