Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Опубліковано

Уже вдруге, у Київському університеті імені Бориса Грінченка, зокрема в Інституті мистецтв, відбувається Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». Тематика конференції охоплює широкий діапазон найбільш гострих питань у сфері сучасної мистецької освіті та культури  загалом. Так, у процесі роботи пленарного та секційного засідань конференції обговорюватимуться питання щодо філософських засад та історичного  досвіду професійної мистецької освіти і художньої культури; тенденцій розвитку постнекласичної педагогіки в контексті парадигмальних змін сьогодення; особливостей функціонування сучасного мистецтвознавства в системі художньої культури, а також проблематика щодо впровадження інноваційних технологій в систему неперервної професійної освіти.

У сучасному соціокультурному просторі України питання щодо пошуку інноваційних шляхів змістового наповнення мистецької освіти залишається дискусійним, і потребує широкого усвідомлення міжнародним педагогічним співтовариством.  Саме мистецька освіта виконує важливу роль як у збереженні та розвитку національних культурно-освітніх традицій, так і  сприяє процесу її інтеграції у міжнародний освітній простір. Як невід’ємна складова духовної культури людства, мистецтво вчить розумінню та прийняттю іншої людини, сприяє становленню толерантної свідомості, гуманістичної спрямованості особистості. Емоційно-ціннісний, чуттєвий досвід, який відтворено у мистецьких творах, можливо осягнути лише через співпереживання, тобто  проживання художнього образу та присвоєння його як власний досвід. У цьому є особлива роль і своєрідність мистецької освіти, завдання якої передбачає духовний розвиток особистості, її пізнавальних інтересів, емоційної чуйності і прояву естетичних почуттів, засвоєння художнього досвіду поколінь і емоційно-ціннісних критеріїв життя.

Міжнародне співробітництво як важлива компонента  розвитку Університету в освітньо-науковій  та мистецькій галузях, представлене на конференції провідними вищими навчальними закладами як національними так і міжнародними: Аріельський університет (Ізраїль), Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів,  Сілезький  університет у Катовіце (Польща), Барановичський державний університет (Білорусь), Київський університет імені Бориса Грінченка,  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Україна).

Дослідницькі ідеї, які розробляються молодими вченими, аспірантами та докторантами Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, зосереджені навколо двох наукових спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика навчання музики та 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Наукове керівництво здійснюється кафедрою теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, де функціонує та розвивається знана не тільки в Україні, а й за її межами наукова школа О.М. Олексюк – доктора педагогічних наук, професора, завідувача вищезазначеної кафедри. Саме за ініціативи Ольги Миколаївни Олексюк та прихильників її наукових ідей  започатковано та реалізується в Університеті міжнародний науковий проект «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Сприятливе науково-освітнє та культурно-мистецьке середовище Київського університету імені Бориса Грінченка завжди відкрите до інтелектуального діалогу та дискусій, а також до створення та реалізації спільних наукових проектів та програм в контексті міжнародної співпраці у європейському та світовому соціокультурному просторі.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» стане наступним етапом наукового поступу вчених у сфері мистецької освіти й художньої культури, а також інтелектуальним і духовним середовищем для нових ідей та прагнень.

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» можна переглянути ТУТ.

Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». 14-15 квітня 2016 року. Місто Київ.

Фотографії з ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» 2016 р.

DSC06444

DSC06450

DSC06446

DSC06408

DSC06401

DSC06395