«Надія й праця все перемага і здужа Нас вивести на шлях ясний, широкий…» Борис Грінченко

Опубліковано

Надія й праця все перемага і здужа Нас вивести на шлях ясний

З нагоди 157-ї річниці від дня народження Бориса Грінченка, духовного покровителя нашого Університету, кафедра музикознавства та музичної освіти вшанувала його пам’ять своїми здобутками в інтелектуальній та творчій сферах діяльності.

Значну вагу має внесок кафедри в наукову грінченкіану. Завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор Ольга Олексюк та кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Ольга Лігус взяли участь у міжнародній конференції «Художня освіта в культурних процесах сучасності», яка відбулась у м. Кишиневі (Молдова) на базі Академії Музики, Театру та Образотворчих Мистецтв. Матеріал доповіді «ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ОСМИСЛЕННІ ПОЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА ГРИНЧЕНКА» було опубліковано у збірнику тез конференції.

Ідеї,  сформульовані у тезах, автори пізніше розвинули в однойменній статті, яка вийде друком у виданні “Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică”. NR. 2 (37), 2020. Це дослідження стало свідченням розвитку наукової думки про Бориса Грінченка, а також, важливим кроком у справі популяризації історичної особи і творчості цього видатного українського митця у міжнародному науковому просторі.

Про плідну роботу кафедри в царині грінченкознавства свідчить також активна участь молодих науковців у Грінченківських читаннях-2020. Серед актуальних тем доповідей – «ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА У РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: МИСТЕЦЬКИЙ БРІКОЛАЖ». Її підготували доктор педагогічних наук, професор Ольга Олексюк та аспірант 1-го року навчання Максим Добролюбов.

Ще одну важливу тему, пов’язану з ціннісними аспектами творчості Б. Грінченка, розкрила студентка 4-го курсу Софія Мусіна (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ольга Олексюк) у доповіді «ГЕРОЇКО-РОМАНТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ».

Тези обох доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Грінченкознавство: проблематика і перспективи досліджень» (4 грудня, 2020 р.).

Упродовж Грінченківської декади-2020 професорсько-викладацький склад кафедри також долучився до заходів інших кафедр та підрозділів Університету. Викладач кафедри Анастасія Коваль долучилася до онлайн круглого столу «Літературно-мистецький діалог крізь призму ідентичностей» (8.12.2020). Інший захід, онлайн майстер-класі «Малюємо кашубські візерунки», відвідали кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Ольга Лігус та викладач кафедри Ірина Ходоровська (9.12.2020).

Інформаційне висвітлення участі кафедри музикознавства та музичної освіти (створення вітальної листівки до дня університету, дописи в мережі Інтернет) здійснювалось кандидатом мистецтвознавства, доцентом кафедри Ольга Лігус.