Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Опубліковано

Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». 14-15 квітня 2016 року. Місто Київ.

Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти
Олексюк Ольга Миколаївназавідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;
Попович Наталія Михайлівназавідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва Мукачівського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент.

Функціональні можливості художньо-естетичної інформації твору мистецтва
Локарєва Галина Василівназавідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Психологічний феномен взаємодії диригента та оркестрового колективу
Сверлюк Ярослав Васильовичзаступник директора з навчально-методичної роботи Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Міжкультурний діалог у змісті вищої мистецької освіти
Ткач Марія Михайлівнадоцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Методи розвитку фортепіанної техніки Ф. Бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
Бондаренко Лариса Анатоліївна, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Специфіка слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
Кифенко Анна Миколаївна, викладач Університетського коледжу, аспірантка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Особливості використання аудіовізуальних методів арт-терапії у позашкільній освіті
Коваль Анастасія Станіславівна, магістрант, лаборантка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Інтеграція дисциплін у поліфункціональній творчій діяльності майбутнього вчителя музики
Ковальський Роман Іванович, аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Українська баянна творчість в контексті взаємодії культури і мистецтва
Кужелев Дмитро Олександрович, доцент кафедри народних інструмен- тів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, кандидат мистецтвознавства.

Художньо-творча діяльність як фактор саморозвитку особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Музика Ольга Яношівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук.

Розвиток звуковисотного слуху майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій
Павленко Олексій Миколайович, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук.

Розвиток синестезійності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема
Рахманова Оксана Кахрамонівна, аспірантка, викладач Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти
Світайло Світлана Валеріївна, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
Соболь Наталія Віталіївна, асистентка, аспірантка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
Теряєва Лариса Анатолївна, викладач Університетського коледжу, аспірантка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.