Кембридж — новий щабель у розвитку міжнародної співпраці

Опубліковано

Уже другий рік поспіль відбувається успішна міжнародна співпраця кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка під орудою доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк з видавництвом Cambridge Scholars Publishing. Результатом цієї співпраці стала вже друга книга колективу відомих українських дослідників у галузі професійної мистецької освіти «Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education», відповідальний редактор Ольга Олексюк (URL: https://www.cambridgescholars.com/individual-spirituality-in-post-nonclassical-arts-education), що вийшла друком у грудні цього року.

Провідна ідея дослідження ґрунтується на концепції розвитку духовного потенціалу особистості засобами музичного мистецтва, розробленої у працях наукової школи  О.М.Олексюк. Ключова відмінність цієї книги полягає в тому, що розроблений в ній комплекс методологічних підходів, принципів та методів постнекласичної дидактики спрямований на формування нової моделі постнекласичного знання у системі професійної мистецької освіти.

Це видання стало чинником наукової рефлексії нових тенденцій. Воно буде корисним не тільки науковцям, студентам, аспірантам, докторантам, а й усім тим, хто цікавиться сучасними процесами розвитку професійної мистецької освіти та шукає нові шляхи культурного розвою України в контексті виявлення ціннісної матриці постнекласичної культури.