IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Опубліковано

12-13 квітня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Пленарне засідання конференції (12 квітня) вітальними словами відкрили Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент та Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

З музичним вітанням  піснею «Світанкова» (музика і слова Володимира Верменича) виступив ансамбль бандуристів «Вишневий цвіт»  Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Художній керівник Тетяна Киричук, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Підчас першого пленарного засідання «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Іонас Кевішас, професор кафедри музики Вільнюського едукологічного університету, доктор педагогічних наук, Литовська Республіка (тема доповіді «Ідеологія та термінологія духовності освіти XXI століття»); Александра Земан, ад’юнкт-професор  з досліджень та навчально-методичного забезпечення кафедри диригування та вокальної музики Факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіцах, доктор філософії з музичного мистецтва, Республіка Польща (тема доповіді «Хорова концертна комунікація між виконавцем та аудиторією»); Малгожата Каньовська, доцент факультету образотворчого мистецтва та музики, Сілезького університету в Катовіцах, доктор габілітований, Республіка Польща (тема доповіді «Початкові та середні музичні школи в Руді Слаській та їх роль у розповсюдженні музичної культури серед місцевої спільноти у 2010-2015 роках»); Тетяна Комендант,  проректор з наукової та творчої работи Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, доктор соціологічних наук, доцент, Республіка Молдова (тема доповіді «Дослідження національної культури у вищому навчальному закладі професійної мистецької освіти Республіки Молдова»); Андрій  Друце, викладач кафедри народних інструментів, докторант Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, магістр музичного мистецтва (Республіка Молдова (тема  доповіді «З історії виготовлення румунського наю на межі ХХ – ХХІ століть»); Оксана Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, Україна (тема доповіді «Мистецька освіта як чинник естетизації життя особистості: полідисциплінарний контекст»); Алла Растригіна, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Інноваційно-творчий потенціал  сучасної мистецької парадигми освіти»).

Друге пленарне засідання проведено у формі дискусійної платформи «Міждисциплінарний науковий простір: реалізація інноваційного концепту мистецької освіти». Проблемні питання для обговорення запропонували експерти у своїх виступах: Ганна Карась, професор  кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді  «Міждисциплінарність як інноваційний підхід у вивченні навчальної дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності»); Ольга
Школьна
, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Україна (тема доповіді «Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн-середовища (на прикладі творчості Євгенії Гапчинської)»);  Вікторія Тушева, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді «Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті»); Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності та дизайну, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності  Запорізького національного університету,  доктор педагогічних наук, професор, Україна, Надія Стадніченко, старший викладач кафедри акторської майстерності та дизайну Запорізького національного університету, заслужена артистка України, Україна (тема доповіді «Інтерактивний психофізичний тренінг як технологія підготовки майбутнього актора до професійного спілкування»).

Модераторами конференції виступили: Ольга Олексюк,  завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна, Андрій Пучков, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, професор, Україна  та Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки іпсихології освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор, Україна. Після виступів експертів модераторами конференції була проведена дискусія, під час якої усі бажаючі мали змогу поставити питання доповідачам та обговорити проблеми і перспективи сучасної мистецької освіти та художньої культури.

13 квітня  в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка пройшла робота секцій: «Філософські засади та історичний досвід професійної мистецької освіти та художньої культури», «Постнекласична мистецька педагогіка в контексті парадигмальних змін», «Сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури», «Інноваційні технології в системі неперервної професійної мистецької освіти».

Після секційних засідань відбулася  презентація праць та наукових видань професорсько-викладацького складу Інституту мистецтв. Зокрема, представлено колективну монографію «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations«, видану міжнародним видавництвом Cambridge Scholars. У монографії представлені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття», що викликали значний інтерес серед науковців не тільки на теренах України, а й за рубежем. Також, нове видання презентував доцент кафедри теорії та методики музично мистецтва, композитор Віталій Вишинський. Автор розкрив концепційні засади, ідейну наповненість, художній зміст твору для фортепіано «Астероїди».

Робота IV Міжнародної науково-практичної конференції  «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» завершилася концертом «Мистецтво єднає світ» у якому взяли участь викладачі Інституту мистецтв: завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Плохотнюк; заслужений артист України Віктор Тетеря, заслужений артист України Костянтин Стрельченко, заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Полянський, заслужений діяч мистецтв України Тимур Полянський, заслужений діяч мистецтв України Оксана Петрикова; старший викладач Тетяна Ланіна; лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Лідія Сахарова; концертмейстер Тетяна Каблова, студенти спеціальності «Музичне мистецтво» та «Хореографія».

Наукова школа Олексюк О.М. 2018_7Наукова школа Олексюк О.М. 2018_12Наукова школа Олексюк О.М. 2018_5Наукова школа Олексюк О.М. 2018_11 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_10 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_9 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_8 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_6 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_4 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_3 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_2 Наукова школа Олексюк О.М. 2018_1