Духовність особистості в системі мистецької освіти 2017

Опубліковано

Бондаренко Л.А.,

доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київского університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Теоретико-методологічні засади формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки

Кифенко А.М.,

аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач Університетського коледжу

Духовна хорова музика в репертуарі студентського хорового колективу

Коваль А.С.,

аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Основи методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема

Ковальський Р. І.,

аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Інтеграція дисциплін у підготовці майбутнього вчителя музики до поліфункціональної творчої діяльності

Кушнір К.В.,

доцент кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук

Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі оволодіння музично-комп’ютерними технологіями на прикладі з дисципліни «хорове аранжування»

Локарєва Г.В.,

завідувач кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор

Функціональний потенціал художньо-естетичної інформації в підготовці майбутнього фахівця

Ляшенко О.Д.,

доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Формування фахової компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін засобом художньо-педагогічної інтерпретації

Музика О.Я.,

доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини, кандидат педагогічних наук

Емоційно-вольовий чинник активізації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Павленко О.М.,

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук

Принципи виконання естрадно-джазових творів

Піхтар О.А.,

декан факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», кандидат педагогічних наук, доцент

Використання музикотерапевтичних методів у розвитку музичного мислення майбутніх артистів хору

Попович Н.М.,

завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва Мукачівського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент

Діяльнісно-практичний компонент процесу формування професійно-особистісного досвіду вчителя музичного мистецтва

Рахманова О.К.,

аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач Університетського коледжу

Особливості використання методу драматизації на інтегрованих уроках музичного мистецтва

Сінельнікова Н.О.,

старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Інтерактивні методи та форми навчання у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи

Соболь Н.В.,

аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Евристичні методи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики

Ткач М.М.,

доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті гуманістичної парадигми освіти

Шубенко Н. О.,

викладач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук

Медіамузика як вид мистецтва