Блаженко Ганна Олександрівна

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ ОРФОЕПІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

У дисертації розроблена методична система прийомів, методів та завдань, які сприяють формуванню вокальних орфоепічних умінь в процесі постановки голосу студентів, що дає можливість майбутнім учителям музики значно підвищити рівень засвоєння професійних знань, умінь та навичок.

Розкрито сутність, зміст, методи і прийоми формування вокальних орфоепічних умінь майбутнього вчителя музики. Виявлено та теоретично обґрунтовано компонентна структура вокальних орфоепічних умінь майбутнього вчителя музики.

Обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості вокальних орфоепічних умінь майбутнього вчителя музики. Запропонована методика дозволяє доповнити зміст курсу постановки голосу в мистецьких навчальних закладах.

Подані в дослідженні положення, що науково обґрунтовують процес формування вокальних орфоепічних умінь, орієнтують майбутнього вчителя музики на передачу отриманих виконавських умінь і вокальних навичок своїм учням.